Használati feltételek

Kérjük, hogy a 3D.most Bt. internetes oldalainak használata előtt olvassa el a jelen használati feltételeket. Portálunk használatával ezeket a feltételeket Önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, azokat nem fogadja el, kérjük, hogy internetes oldalainkat ne használja!

A 3D.most Bt. által karbantartott és üzemeltetett internetes oldalakon szereplő mindennemű anyag, információ, tájékoztató kizárólag az Ön személyes céljaira használható fel, annak kereskedelmi célú felhasználása nem engedélyezett. Az oldalakon található anyagokat Ön nem módosíthatja, azokat kereskedelmi forgalomba nem hozhatja, nem terjesztheti, azokat más webhelyeken, kiadványokban fel nem használhatja, továbbá tilos a jelen oldalak köré keretrendszert, vagy böngészőt kiépíteni. Amennyiben ezen előírásokat megszegi, a portál használatára való jogosultságát elveszti és az onnan származó információk azonnali megsemmisítésére kötelezett.

A 3D.most Bt. nem garantálja, hogy a jelen portálon közreadott anyagok, információk, szoftverek minden tekintetben pontosak és hibátlanok. Az azok felhasználása következtében felmerülő mindennemű felelősségvállalás alól a 3D.most Bt. előre felmenti magát. A 3D.most Bt. kizárja felelősségét az információk és szoftverek felhasználása miatti mindennemű esetleges károkozás alól, beleértve az elmaradt üzleti hasznot is, akár szerződéses kötelmek között, akár szerződésen kívül történt azok felhasználása. A 3D.most Bt. bármikor módosítani jogosult a portálon található mindennemű információt, de az itt közreadott anyagok, termékek és szolgáltatások tekintetében nem vállal felelősséget annak naprakészsége tekintetében.

Amennyiben a portál használata közben Ön személyes adatait megadja a 3D.most Bt. számára, hozzájárul azok felhasználásához, de kizárólag a 3D.most Bt. adatvédelmi nyilatkozatával összhangban. Az adatvédelmi nyilatkozat garantálja az Ön személyes adatainak védelmét.

A portálról annak használója információgyűjtés céljából rácsatlakozhat más által karbantartott internetes oldalakra is. A 3D.most Bt. ezen internetes oldalak tartalmát nem ellenőrzi, azokért semminemű felelősséget nem vállal, az azokra történő rácsatlakozást kizárólag az Ön gyorsabb információszerzése céljából alakította ki.

Jelen használati feltételek érvényesek a 3D.most Bt. által regisztrált és üzemeltetett minden internetes oldalra.